Aktualności

GRU9

ŚWIĘTY MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ NASZE PRZEDSZKOLE! DZIĘKUJEMY ZA PREZENTY!

GRU6

BARBÓRKOWE ODWIEDZINY GÓRNIKA I RATOWNIKA GÓRNICZEGO. SZCZĘŚĆ BOŻE!

GRU3

WYCIECZKA DO KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO

LIS29

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że wszystkie informacje dotyczące reformy edukacji znajdują się na niżej wymienionych stronach:

http://reformaedukacji.men.gov.pl/
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014
http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf

starsze informacje w Kronice » Pajacyk

Nasze Grupy

Przekaż 1% podatku swojej szkole! Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl